Düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, hukuk devletinin ve katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi ekonomi kurumlarının gelişmelerine katkıda bulunmak, değişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın destekçisi olmak. Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içine girerek sosyal ve ekonomik kalkınmaya öncülük etmektir.